Tin tức

Cổ tướng Nhân Đồ Bạch Khởi

24-01-2013


B
ạch Khởi cổ tướng nước Tần, đứng đầu trong tứ đại danh tướng thời Chiến Quốc, được gọi là Nhân Đồ.

Chiến dịch làm nên tên tuổi của Bạch Khởi là trận Trường Bình. Trong trận này, ông đã giả vờ thua để quân Triệu coi thường quân mình, sau đó ông đã đặt phục binh đánh tan nát quân Triệu. Quân Tần lại cắt đường vận lương khiến 40 vạn quân Triệu bị vây khốn, thiếu lương thực. Trận này quân Triệu đại bại.

Cổ tướng Bạch Khởi

Trong Vũ Đế, thuộc tính của tướng Bạch Khởi ưu việt, kỹ năng dũng mãnh. Có người nói có được tướng Bạch Khởi coi như có được một nửa giang sơn!

Nhưng hành tung của tướng Bạch Khởi vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn!

Kính báo,

Chia sẻ tin tức qua Zing Me

Vũ Đế - Webgame Chiến Thuật Thế Hệ 5

Top
X