Tin tức

Cổ tướng Lận Tương Như - Phiên bản Tam Anh Chiến

25-04-2013


Lận Tương Như người nước Triệu, thời Chiến Quốc, là xá nhân của viên thái giám trưởng trong cung. Nhờ trí dũng của Lận Tương Như mà vua Triệu Huệ Vương không mất viên ngọc Hòa Bích rất quý vào tay vua Tần Chiêu Vương.

Cổ tướng Lận Tương Như trong Vũ Đế với kỹ năng Thiên Tượng thể hiện uy lực của cổ tướng, tấn công phạm vi, tiêu diệt một đơn vị và 4 nhánh quân địch trong phạm vi 8 ô, tạo ngẫu nhiên hiệu quả sát thương, khống chế, trói buộc hoặc hồi phục binh cao.

Tỷ lệ phát động kỹ năng mặc định 32%, cao hơn 2% so với những tướng vàng khác.

Vũ Đế - Lận Tương Như

Kỹ năng Thiên Tượng của Lận Tương Như

Kỹ năng Thiên Tượng tấn công phạm vi, tiêu diệt một đơn vị và 4 nhánh quân địch trong phạm vi 8 ô.

Khi kỹ năng được thi triển xong có thể tạo ngẫu nhiên hiệu quả sát thương, khống chế, trói buộc hoặc hồi phục binh cao.

Có được cổ tướng Lận Tương Như, không phải quân đội của quý chư hầu như hổ mọc thêm cánh sao?

Thân ái,

Chia sẻ tin tức qua Zing Me

Vũ Đế - Webgame Chiến Thuật Thế Hệ 5

Top
X