Tin tức

10:00 - 20/04 Khai mở máy chủ Pháp Chính

19-04-2013


P
háp Chính tự là Hiếu Trực, là mưu sĩ của Lưu Bị cuối thời kỳ nhà Hán và trước khi thành lập Thục Hán.

Ban đầu, Pháp Chính làm việc dưới trướng Lưu Chương ở Ích Châu, nhưng Lưu Chương lại không giỏi trong việc nhìn người và dùng người và Pháp Chính cảm thấy mình đã không được coi trọng nên sau đó ông đã đầu quân Lưu Bị.

Sau khi Bàng Thống chết, có nhiều tranh luận cho rằng Pháp Chính mới là mưu sĩ giỏi nhất ở Thục Hán và là thuộc hạ đáng tin tưởng nhất của Lưu Bị. Trong chiến dịch công chiếm Hán Trung, Pháp Chính là quân sư của Lưu Bị, nhờ những sách lược của ông, quân Tào đã bị đánh bại và Hán Trung rơi vào tay Lưu Bị. 

Vũ Đế - Máy chủ Pháp Chính

Khai mở máy chủ Pháp Chính

Quốc gia nào sẽ thống nhất 81 thành trì? Ai sẽ là người xưng vương tại máy chủ Pháp Chính? Câu trả lời đang chờ chư vị.

Thời gian khai mở: 10h00 ngày 20/04/2013.

Chào mừng sự kiện khai mở máy chủ Pháp Chính, quý chư hầu có thể tham gia:

  • Sử dụng code Vũ Đế bao gồm 150.000 bạc, 50.000 lúa2000 chiến công1 Tiên Phong Kiếm. Quý tướng quân cần đến phòng máy có cài đặt CSM hoặc đăng nhập vào Zingme.

Chúc quý chư hầu chinh chiến thành công tại máy chủ Pháp Chính!

Kính báo,

Chia sẻ tin tức qua Zing Me

Vũ Đế - Webgame Chiến Thuật Thế Hệ 5

Top
X