Khai mở máy chủ Giả Hủ

Giả Hủ tự là Văn Hòa, người huyện Cô Tang, quận Vũ Uy tỉnh Cam Túc. Ông là một mưu sĩ nổi tiếng trong thời Tam Quốc.

Giả Hủ được biết đến là một trong những quân sư giỏi và thân cận của Tào Tháo. Trước đó, ông từng theo Đổng Trác, Lý Thôi và cuối cùng là Trương Tú trước khi gia nhập Tào Tháo. Sau cái chết của Tào Tháo, ông tiếp tục phục vụ người kế nhiệm là Tào Phi, con trai của Tào Tháo và là Hoàng Đế nhà Ngụy sau này.

Vũ Đế - may chu gia hu

Khai mở máy chủ Giả Hủ

Quốc gia nào sẽ thống nhất 81 thành trì? Ai sẽ là người xưng vương tại máy chủ Giả Hủ? Câu trả lời đang chờ chư vị.

Thời gian khai mở: 10h00 ngày 06/11/2013.

Chào mừng sự kiện khai mở máy chủ Giả Hủ, quý chư hầu có thể tham gia:

  • Sử dụng code Vũ Đế bao gồm 150.000 bạc, 50.000 lúa2000 chiến công1 Tiên Phong Kiếm. Quý chư hầu cần đến phòng máy có cài đặt CSM hoặc đăng nhập vào Zingme.

Chúc quý chư hầu chinh chiến thành công tại máy chủ Giả Hủ!

Kính báo,

Top