Bảng xếp hạng

Hạng
Nhân vật
Server
Cấp
Lực chiến
 • 1

  HiềnThiênTử

  Liên Thông H12
  106
  598805
 • 2

  TàoHách

  Liên Thông H8
  108
  567053
 • 3

  HoangBaoThy

  Liên Thông H4
  108
  544923
 • 4

  Tư_Mã_Ý

  Liên Thông H8
  110
  539356
 • 5

  Kenj0vn

  Liên Thông H12
  102
  538296
 • 6

  NguyenThang

  Liên Thông H17
  100
  536490
 • 7

  SửKì

  91
  532530
 • 8

  KhuấtThục

  Liên Thông H8
  106
  531821
 • 9

  ChuBỉnh

  Liên Thông H16
  96
  531742
 • 10

  LongTứ

  Liên Thông H16
  100
  527492
 • Sự kiện tháng 7

Prev Next
Đóng
X
Không hiển thị quảng cáo này vào lần sau
Đóng
X