Bảng xếp hạng

Hạng
Nhân vật
Server
Cấp
Lực chiến
 • 1

  HiềnThiênTử

  Liên Thông H12
  108
  613248
 • 2

  TàoHách

  Liên Thông H8
  110
  599067
 • 3

  KhangGà

  Liên Thông H4
  111
  566193
 • 4

  HoangBaoThy

  Liên Thông H4
  110
  562239
 • 5

  _MaiHoaHiep_

  Hàn Tín
  84
  560148
 • 6

  Kenj0vn

  Liên Thông H12
  105
  559307
 • 7

  NguyenThang

  Phùng Kỷ
  102
  555972
 • 8

  SửKì

  94
  554561
 • 9

  Tư_Mã_Ý

  Liên Thông H8
  111
  551912
 • 10

  KhuấtThục

  Liên Thông H8
  108
  551032
 • Sự kiện tháng 9

Prev Next
Đóng
X
Không hiển thị quảng cáo này vào lần sau
Đóng
X