Bảng xếp hạng

Hạng
Nhân vật
Server
Cấp
Lực chiến
 • 1

  TàoHách

  Liên Thông H8
  111
  627196
 • 2

  HiềnThiênTử

  Liên Thông H12
  109
  618104
 • 3

  KhangGà

  Liên Thông H4
  113
  588458
 • 4

  _MaiHoaHiep_

  Hàn Tín
  86
  580477
 • 5

  SửKì

  97
  573345
 • 6

  Brandon

  Tuân Úc
  96
  567096
 • 7

  HoangBaoThy

  Liên Thông H4
  111
  566087
 • 8

  Kenj0vn

  Liên Thông H12
  107
  565468
 • 9

  NguyenThang

  Phùng Kỷ
  104
  562168
 • 10

  KhuấtThục

  Liên Thông H8
  109
  560745
 • Sự kiện tháng 11

Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
Đóng
X
Không hiển thị quảng cáo này vào lần sau
Đóng
X