Trang bị võ tướng

Võ tướng có được những trang bị tuyệt vời nhất sẽ được hỗ trợ các thuộc tính giúp nâng cao sức mạnh, giúp võ tướng dễ dàng chinh phục trong các trận chiến.

Giới thiệu

Bảo vật là trang bị được đeo trên người để tăng thêm công kích, phòng ngự, sinh mệnh và kỹ năng sát thương.

Trang bị bao gồm vũ khí, thư tịch, thần khí, ngựa.Khi trang bị những bảo vật khác nhau thì yêu cầu đối với đẳng cấp anh hùng cũng sẽ khác nhau.

Webgame chiến thuật Vũ Đế - Trang bị võ tướng

Cách sở hữu

Mảnh bảo thạch rớt trong chiến trường:

  • Vũ khí, thần khí: khuyến khích thử nghiệm chiến trường.
  • Thư tịch: tham gia Cổ đạo vấn chiến.
  • Ngựa: thông qua Tây vực mậu dịch đạt được.

Thông qua hướng dẫn nhiệm vụ tân thủ có thể đạt được phần thưởng bảo vật trắng nhất định.

Bảo vật lục trở lên đều do ghép ra, một số chiến trường có xác suất rớt vật phẩm lục.

Chủng loại

Chất lượng của bảo vật từ thấp lên cao phân thành trắng, lục, lam, tím, vàng kim, đỏ 6 cấp. Chất lượng khác nhau thì thuộc tính cơ bản cũng khác nhau.

Vũ khí
Vũ khí
TênChất lượngĐẳng cấpVõ lực
Ngư Tràng Trắng 1 5
Long Tuyền Kiếm Lục 3 10
Tam Tiêm Đao Lục 16 15
Tiệt Đầu Đao Lam 12 20
Tư Triệu Kiếm Lam 23 25
Hổ Đầu Thương Tím 30 30
Thanh Giang Kiếm Tím 40 35
Ỷ Thiên Kiếm Ttím 50 40
Thất Tinh Đao Tím 55 45
Trượng Bát Xà Mâu Tím 60 50
Thước Họa Cung Tím 65 55
Nhai Giác Thương Tím 70 60
Thư Hùng Song Cổ Kiếm Tím 75 65
Thanh Long Yển Nguyệt Tím 80 70
Thư tịch
Thư tịch
Thư tịchChất lượngĐẳng cấpTrí lực
Lễ Ký Trắng 1 5
Mặc Tử Lục 5 10
Thái Bình Thanh Lĩnh Đạo Lam 18 15
Úy Liêu Tử Lam 24 20
Thanh Nang Thư Lam 30 25
Tiện Nghi Thập Lục Sách Tím 32 30
Chiến Quốc Sách Tím 40 35
Quỷ Cốc Tử Tím 50 40
Tư Mã Pháp Tím 54 45
Binh Pháp Nhị Thập Tứ Thiên Tím 60 50
Lục Thao Tím 64 55
Tướng Uyển Tím 70 60
Thái Bình Yếu Thuật Tím 74 65
Mạnh Đức Tân Thư Vàng kim 80 70
Thần khí
Thần khí
Thần khíChất lượngĐẳng cấpSức hấp dẫn
Vũ Hoa Thạch Trắng 1 5
Tổ Ất Tôn Lục 3 10
Đồng Tước Lam 16 15
Thủy Châu Lam 23 20
Thiên Nhật Tửu Lam 30 25
Tiêu Vĩ Cầm Tím 32 30
Nhiễu Chỉ Nhu Tím 40 35
Mã Bảo Thạch Tím 50 40
Tức Nhưỡng Tím 55 45
Ngọc Bích Tím 60 50
Dạ Minh Châu Tím 65 55
Cửu Khúc Châu Tím 70 60
Thần Thú Nghiễn Tím 75 65
Hòa Thị Bích Tím 80 70
Ngựa
Ngựa
TênChất lượngĐẳng cấpKỹ năng uy lực
Tuyệt Địa Lục 10 100
Tử Tinh Lam 18 150
Bạch Hạc Lam 24 200
Kinh Phàm Lam 27 250
Bôn Lôi Tím 34 300
Ô Vân Đạp Tuyết Tím 40 350
Khôi Ảnh Tím 50 400
Liệu Nguyên Hỏa Tím 54 450
Trảo Hoàng Phi Điện Tím 60 500
Ô Chùy Tím 64 550
Đích Lô Tím 70 600
Tuyệt Ảnh Tím 74 650
Xích Thố Tím 80 700

Rèn trang bị

Trong Trân Bảo Các, người chơi có thể tiến hành cường hóa bảo vật, phân giải, tẩy luyện hoặc chế tạo.

  • Cường hóa bảo vật: nâng cao thuộc tính cơ bản.
  • Phân giải bảo vật: có thể được Nữ Oa thạch dùng để tẩy luyện.
  • Tẩy luyện bảo vật: thiết lập lại thuộc tính thêm ngẫu nhiên của bảo vật.
  • Chế tạo bảo vật: có thể lấy mảnh vỡ bảo vật chế tạo thành một bảo vật hoàn chỉnh.

Trong Cửa hàng bảo vật, người chơi có thể tương khảm bảo vật. Tương khảm bảo vật để nâng cao thuộc tính thêm của bảo vật.

Quy tắc chi tiết của cường hóa, phân giải, tẩy luyện chế tạo bảo vật, người chơi có thể tìm xem trong hệ thống Trân Bảo Các.

Quy tắc tương khảm bảo vật, có thể tìm xem trong Cửa hàng bảo thạch.

Top
X