Bảng xếp hạng

Hạng
Nhân vật
Server
Cấp
Lực chiến
 • 1

  HiềnThiênTử

  Liên Thông H12
  107
  607761
 • 2

  TàoHách

  Liên Thông H8
  109
  594927
 • 3

  HoangBaoThy

  Liên Thông H4
  110
  561172
 • 4

  KhangGà

  Liên Thông H4
  111
  558350
 • 5

  Kenj0vn

  Liên Thông H12
  104
  554526
 • 6

  SửKì

  93
  553116
 • 7

  _MaiHoaHiep_

  Hàn Tín
  84
  551649
 • 8

  Tư_Mã_Ý

  Liên Thông H8
  111
  550110
 • 9

  NguyenThang

  Phùng Kỷ
  102
  549494
 • 10

  KhuấtThục

  Liên Thông H8
  107
  546424
 • Sự kiện tháng 9

Prev Next
Đóng
X
Không hiển thị quảng cáo này vào lần sau
Đóng
X