Bảng xếp hạng

Hạng
Nhân vật
Server
Cấp
Lực chiến
 • 1

  HiềnThiênTử

  Liên Thông H12
  107
  606157
 • 2

  TàoHách

  Liên Thông H8
  109
  590985
 • 3

  HoangBaoThy

  Liên Thông H4
  109
  557859
 • 4

  Kenj0vn

  Liên Thông H12
  104
  550796
 • 5

  NguyenThang

  Phùng Kỷ
  101
  546590
 • 6

  _MaiHoaHiep_

  Hàn Tín
  83
  546363
 • 7

  Tư_Mã_Ý

  Liên Thông H8
  110
  544973
 • 8

  SửKì

  93
  544405
 • 9

  KhuấtThục

  Liên Thông H8
  107
  543247
 • 10

  KhangGà

  Liên Thông H4
  110
  537632
 • Sự kiện tháng 8

Prev Next
Đóng
X
Không hiển thị quảng cáo này vào lần sau
Đóng
X