Bảng xếp hạng

Hạng
Nhân vật
Server
Cấp
Lực chiến
 • 1

  TàoHách

  Liên Thông H8
  110
  627436
 • 2

  HiềnThiênTử

  Liên Thông H12
  108
  614456
 • 3

  KhangGà

  Liên Thông H4
  112
  574159
 • 4

  SửKì

  95
  565606
 • 5

  _MaiHoaHiep_

  Hàn Tín
  84
  563589
 • 6

  Kenj0vn

  Liên Thông H12
  106
  562570
 • 7

  HoangBaoThy

  Liên Thông H4
  110
  562336
 • 8

  NguyenThang

  Phùng Kỷ
  103
  557778
 • 9

  KhuấtThục

  Liên Thông H8
  108
  555191
 • 10

  Tư_Mã_Ý

  Liên Thông H8
  111
  552182
 • Sự kiện tháng 9

Prev Next
Đóng
X
Không hiển thị quảng cáo này vào lần sau
Đóng
X