Bảng xếp hạng

Hạng
Nhân vật
Server
Cấp
Lực chiến
 • 1

  TàoHách

  Liên Thông H8
  110
  626006
 • 2

  HiềnThiênTử

  Liên Thông H12
  108
  615051
 • 3

  KhangGà

  Liên Thông H4
  112
  574159
 • 4

  SửKì

  95
  566295
 • 5

  HoangBaoThy

  Liên Thông H4
  110
  564475
 • 6

  Kenj0vn

  Liên Thông H12
  106
  563835
 • 7

  _MaiHoaHiep_

  Hàn Tín
  84
  563589
 • 8

  NguyenThang

  Phùng Kỷ
  103
  557811
 • 9

  KhuấtThục

  Liên Thông H8
  108
  555191
 • 10

  Tư_Mã_Ý

  Liên Thông H8
  111
  552742
 • Sự kiện tháng 10

Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Đóng
X
Không hiển thị quảng cáo này vào lần sau
Đóng
X