Bảng xếp hạng

Hạng
Nhân vật
Server
Cấp
Lực chiến
 • 1

  HiềnThiênTử

  Liên Thông H12
  107
  600787
 • 2

  TàoHách

  Liên Thông H8
  108
  569293
 • 3

  HoangBaoThy

  Liên Thông H4
  109
  547111
 • 4

  Tư_Mã_Ý

  Liên Thông H8
  110
  541829
 • 5

  Kenj0vn

  Liên Thông H12
  103
  541417
 • 6

  NguyenThang

  Liên Thông H17
  100
  537375
 • 7

  KhuấtThục

  Liên Thông H8
  106
  534284
 • 8

  SửKì

  91
  533075
 • 9

  ChuBỉnh

  Liên Thông H16
  96
  532995
 • 10

  LongTứ

  Liên Thông H16
  100
  529940
 • Sự kiện tháng 7

Prev Next
Đóng
X
Không hiển thị quảng cáo này vào lần sau
Đóng
X